Predstavitev knjige – Idrijske hiše / Presentation of the book – Idrijske hiše

Z največjim veseljem vam sporočamo, da je izšla knjiga z naslovom Idrijske hiše, akademskega slikarja in rovtarskega krajinarja g. Rafaela Terpina.

Knjiga je sad obsežnega dela, ki se je začelo daljnega 1981. leta, vsebuje pa 423 risb idrijskih hiš ter podrobne opise le-teh.

Avtor o svojem delu pravi:
»Knjiga govori o knapovskih lesenih stanovanjskih hišah. To je njen osnovni namen. Pripoveduje o zanemarjenem in spregledanem delu mestne zgodovine, o originalnem stavbarskem graditeljstvu, ki mu na Slovenskem ni bilo para. V času Avstro-Ogrske in tudi v času italijanske okupacije je bila Idrija posebno mesto predvsem zaradi nenavadne in hkrati enotne graditeljske kulture, s katero so rudarji postavljali svoje hiše in hišice. Knjiga tako poravnava star dolg mnogim knapovskim generacijam, tudi ljudem, ki so v njej zabeleženi z imenom in priimkom.«

Oblikovanje in postavitev knjige: Polona Šterk Košir in Ines Kristan, Šterkgg d.o.o.
Tisk: VZA – GO&VPD, Logatec
Leto izvedbe: avgust 2011

—-

We are very pleased to announce that the the book “Idrijske hiše” was published. Author: Rafael Terpin, very important slovenian artist.

The book is the result of extensive work, which began far back the 1981st year. It is a collection of 423 drawings and detailed descriptions of the houses.

Design and layout of the book: Polona Šterk Košir and Ines Kristan, Šterkgg d.o.o.
Print: VZA – GO&VPD, Logatec
Year of realization: August 2011