Okoli sveta… 2. festival popotnih zgodb, fotografij, potopisnih predavanj, kulinaričnih dobrot, plesnih popestritev,… / Around the world… 2nd Festival of travel stories, photos, lectures, culinary delights, dance and cheer up …

Zanimivo in vredno ogleda!!! Več na www.klub-lama.si

1.dan (sreda 12.10.) AMERIKI
18.00 Festivali sveta / Marko Petrič
19.00 Nastop / Capoeira
19.15 Kuba / Matej Juvan
20.15 Čile, Bolivija in Patagonija / Matej Košir
21.00 Kanadsko skalno gorovje / Petra Draškovič
22.00 Zabava z latino glasbo / DJ Pancho

2. dan (četrtek 13.10.) AFRIKA IN OSTALI SVET
18.00 S kolesom od Lizbone do Dakarja / Marko Mohorčič
19.30 Burkina Faso / Barbara Vodopivec
20.00 Preživetje v naravi / Tomaž Polanec
20.30 Nova Kaledonija / Arne Hodalič
22.00 Nastop in zabava / afriški bobni in ples

3. dan (petek 14.10.) EVROPA
18.00 Islandija, Škotska in Grenlandija / Damjan Končnik
19.15 Tenerife / Primož Kadunc
20.00 Litva, Latvija, Estonija / Mateja Mazgan
21.00 Moldavija / Iztok Bončina
22.00 Koncert Saša Danilov / glasba sveta

4. dan (sobota 15.10) AZIJA
10.00 Otroške delavnice »Okoli sveta…« / med tem, ko ste vi na kavi, se vaši otroci zabavajo
18.00 Kirgizija in Uzbekistan / Ksenija Čermelj
19.00 Jemen / Tadej Kogoj
20.00 Nastop / indijski ples
20.15 Predstavitev knjige in filma Aleša Kunaverja / Dežela Šerp
20.30 Indija in Nepal / Matej Košir
22.00 Karaoke / zaključek festivala z zabavo ob karaokah

Se vidimo v Svetovni kavarni Sputnik na Tržaški 128 v Ljubljani.

Obisk vseh dogodkov je brezplačen!

—-

It is interesting and worth seeing! More at www.klub-lama.si

1st day (Wednesday, 12.10.) AMERICA
18:00 Festivals of the world / Marko Petrič
19:00 Performance / capoeira
19:15 Cuba / Matej Juvan
20:15 Chile, Bolivia and Patagonia / Matej Košir
21:00 Canadian Rocky Mountains / Peter Draškovič
22:00 Fun with Latin music / DJ Pancho

2nd day (Thursday, 13.10.) AFRICA AND OTHER WORLD
18:00 By bike from Lisbon to Dakar / Marko Mohorčič
19:30 Burkina Faso / Barbara Vodopivec
20:00 survival / Tomaž Polanec
20:30 New Caledonia / Arne Hodalič
22:00 Performance and Entertainment / african drums and dance

3rd day (Friday, 14.10.) EUROPE
18:00 Iceland, Scotland and Greenland / Damjan Končnik
19:15 Tenerife / Primož Kadunc
20:00 Lithuania, Latvia, Estonia / Mateja Mazgan
21:00 Moldova / Iztok Bončina
22:00 Concert Sasha Danilov / music world

4th day (Saturday 15.10) ASIA
10:00 Children’s workshop “Around the World … “/ while you are on the coffee, your children have fun
18:00 Kyrgyzstan and Uzbekistan / Ksenija Cermelj
19:00 Yemen / Tadej Kogoj
20:00 Performance / indian dance
20:15 Presentation of the book and movie Aleš Kunaver / Land of Sherpa
20:30 India and Nepal / Matej Košir
22:00 Karaoke / end of the festival with entertainment at karaoke

See you at the World Café Sputnik, Tržaška cesta 128, Ljubljana.

Visit all events for free!