Okoli sveta… 3. festival popotnih zgodb, fotografij, potopisnih predavanj, kulinaričnih dobrot, plesnih popestritev,… / Around the world… 3rd Festival of travel stories, photos, lectures, culinary delights, dance and cheer up …

Okoli sveta… 3.festival popotnih zgodb, fotografij, potopisnih predavanj, kulinaričnih dobrot, plesnih popestritev,…
(10.10 -13.10.2012)

Zanimivo in vredno ogleda!!! Več na www.klub-lama.si

1. dan (sreda 10.10.) AMERIKI
18.00 Gvatemala – zadnje živeče majevsko kraljestvo / Peter Čerček
18.30 ZDA z nacionalnimi parki / Peter Čerček
19.00 Sama po Aljaski / Mateja Mazgan
20.00 Nastop / capoeira – tradicionalna brazilska borilna veščina
20.15 Zgodbe iz različnih koncev sveta in predstavitev knjige slovenskih
popotniških zgodb / Janin Klemenčič
21.30 Nastop / argentinski tango in demonstracija korakov
22.00 Zabava z latino glasbo in salsa večer / DJ Pancho

2. dan (četrtek 11.10.) AFRIKA
18.00 Od izvira do izliva reke Nil / Tadej Bolta
18.45 Madagaskar / Vane Fortič
19.30 Najboljše zgodbe iz treh kolesarskih potovanj po Afriki / Marko Mohorčič
20.30 Etiopija / Arne Hodalič
21.30 Nastop / afriški bobni
22.00 Zabava ob afriških ritmih / DJ Nayki

3. dan (petek 12.10.) AZIJA
18.00 S konji po Kirgiziji / Tania Magelve
18.30 Bangladeš / Marko Petrič
19.00 Indija / Ksenija Čermelj
20.00 Tajska / Matej Juvan
21.00 Best of Nepal / Matej Košir
22.00 Zabava s karaokami in plesno glasbo

4. dan (sobota 13.11.) EVROPA
10.00 Otroške delavnice “Okoli sveta…” / med tem, ko ste vi na kavi,
se vaši otroci zabavajo
18.00 Islandija pozimi in poleti / Damjan Končnik
19.00 Laponska / Neža Umek Podgornik in Jan Podgornik
20.00 Po poteh sv. Jakoba – Camino / Mateja Drev
21.00 Nastop / flamenko
22.00 Zaključek festivala z DJ Salvadorjem in glasbo sveta

Se vidimo v Svetovni kavarni Sputnik na Tržaški 128 v Ljubljani.

Obisk vseh dogodkov je brezplačen!

—-

Around the world… 3rd Festival of travel stories, photos, lectures, culinary delights, dance and cheer up …
(10.10 -13.10.2012)

It is interesting and worth seeing! More at www.klub-lama.si

First day (Wednesday 10.10.) AMERICA
18:00 Guatemala – the last living Maya Kingdom / Peter Čerček
18:30 U.S. national parks / Peter Čerček
19:00 Alone in Alaska / Mateja Mazgan
20:00 Performance / capoeira – a traditional Brazilian martial art
20:15 Stories from around the world and a presentation of Slovenian
travel stories / Janin Klemenčič
21:30 Performance / Argentine tango and demonstration steps
22:00 Fun with Latin music and salsa night / DJ Pancho

Second day (Thursday 11.10.) AFRICA
18:00 From the source to the mouth of the Nile / Tadej Bolta
18:45 Madagascar / Vane Fortič
19:30 Top stories of three cycling trips in Africa / Marko Mohorčič
20:30 Ethiopia / Arne Hodalič
21:30 Performance / African drums
22:00 Fun with African rhythms / DJ Nayki

Third day (Friday 12.10.) ASIA
18:00 With horses around Kyrgyzstan / Tania Magelve
18:30 Bangladesh / Marko Petrič
19:00 India / Ksenija Čermelj
20:00 Thailand / Matej Juvan
21:00 Best of Nepal / Matej Košir
22:00 Fun with karaoke and dance music

4th day (Saturday 13.11.) EUROPE
10:00 Children’s Workshop “Around the World …” / While you enjoy a coffee,
your kids having fun
18:00 Iceland in winter and summer / Damjan Končnik
19:00 Lapland / Neža Umek Podgornik and Jan Podgornik
20:00 Camino de Compostelo / Mateja Drev
21:00 Performance / Flamenco
22:00 Closing Night with DJ El Salvador and music world

See you at the World Café Sputnik, Tržaška cesta 128, Ljubljana.

Visit all events for free!