Prestavitev komunalnega kolektorja na Bavarskem dvoru v Ljubljani

opis: Za prestavitev komunalnega kolektorja in izgradnjo stolpnice S1 na območju Bavarskega dvora v Ljubljani, ob obstoječi stolpnici S2, smo  izvedli geomehanske raziskave in projekt zaščite gradbene jame ter vršili geomehanski nadzor izvedbe.

naročnik: S1 investicijsko podjetje d.o.o., Lj.
revident: dr. Boštjan Pulko u.d.i.grad., FGG, Lj.
izvajalec geotehničnih del: Geoinvest d.o.o., Lj.
leto izvedbe: 2007-2008

1 izdelava geo. poročila, popis geo.vrtin
2 izsek tlorisa grad. jame
3 geo. prerez Ag
4 - 7 nadzor izgradnje

Ni komentarjev

Dodaj svoj komentar