Plaz Markelj v Kisovcu pri Zagorju bo Savi

opis: Za plaz Markelj dolžine 150 m in širine 50 m, globine 8 m smo izdelali geomehanske raziskave, projekt sanacije in vršili geomehanski nadzor.

naročnik: Občina Zagorje pri Savi
zunanja sodelavka: Zdenka Popović u.d.i.geol.,Terras s.p., Lj.
revident: dr. Bojan Majes u.d.i.grad., FGG, Lj.
izvajalec geotehničnih del: Geoinvest d.o.o., LJ.
leto izvedbe: 2007-2008

1 popis geo. vrtin
2 popis sondažnega jaška
3 pogled na plaz iz ogrožene hiše
4 poškodba hiše
5 odlomni rob plaza
6 – 9 projektna dokumentacija
10 – 13 nadzor izgradnje
14 končna ureditev plaza nad in pod pilotno steno

Ni komentarjev

Dodaj svoj komentar