BBI Center v Sarajevu, BIH

opis: V centru Sarajeva ob križiščih Titove ulice z Radičevo in Radičeve ulice z ulico Mis Irbina je bila zgrajena v letih od 2006 -2008 nova zgradba “BBI  CENTAR” s podzemno garažo v treh kleteh, ki sega povprečno 11 do 13 m pod površino. Za zaščito vertikalnega izkopa gradbene jame med starejšimi objekti in prometnicami smo izdelali projekt zaščite gradbene jame in vršili geotehnični nadzor izvedbe. Zaščito vertikalnega izkopa gradbene jame je bila izvedena z dvakrat sidrano armirano betonsko pilotno steno.

naročnik: Geoinvest d.o.o., Lj.
revident:
dr. Boštjan Pulko u.d.i.grad., FGG, Lj.
izvajalec geotehničnih del:
Geoinvest d.o.o. Lj.
leto izvedbe: 2006-2008

1 – 2 projektna dokumentacija
3 – 8 nadzor izgradnje

Ni komentarjev

Dodaj svoj komentar