Geotehnične raziskave temeljnih tal za vse vrste objektov: Opravimo pregled temeljnih tal v sondažnih vrtinah in sondažnih jaških ter odvzamemo vzorce za laboratorijske preiskave. Na podlagi rezultatov terenskih in laboratorijskih
raziskav izdelamo geotehnično poročilo o sestavi temeljnih tal, pogojih temeljenja, zaščite gradbene jame ali sanacije zemeljskega plaza. Poročilo izdelamo v skladu z zahtevami veljavnih standardov (EC7).

Geotehnično projektiranje za vse vrste objektov: Obsega globoko temeljenje objektov, zaščitne konstrukcije za gradbene jame in podporne konstrukcije za sanacijo zemeljskega plaza ter izboljšave temeljnih tal za vse faze projektiranja (IDZ, PGD, PZI, PID). Najpogostejše projektirane konstrukcije so sidrane AB pilotne stene, sidrane jet grouting stene, sidrane tokretne brežine…

Geotehnični nadzor: Med samo gradnjo opravljamo geotehnični nadzor.