BBI Center v Sarajevu, BIH BBI Center v Sarajevu, BIH BBI Center v Sarajevu, BIH BBI Center v Sarajevu, BIH BBI Center v Sarajevu, BIH BBI Center v Sarajevu, BIH BBI Center v Sarajevu, BIH BBI Center v Sarajevu, BIH

BBI Center v Sarajevu, BIH

opis: V centru Sarajeva ob križiščih Titove ulice z Radičevo in Radičeve ulice z ulico Mis Irbina je bila zgrajena v letih od 2006 -2008 nova zgradba “BBI  CENTAR” s podzemno garažo v treh kleteh, ki sega povprečno 11 do 13 m pod površino. Za zaščito vertikalnega izkopa gradbene jame med starejšimi objekti in prometnicami smo izdelali projekt zaščite gradbene jame in vršili geotehnični nadzor izvedbe. Zaščito vertikalnega izkopa gradbene jame je bila izvedena z dvakrat sidrano armirano betonsko pilotno steno.

naročnik: Geoinvest d.o.o., Lj.
revident:
dr. Boštjan Pulko u.d.i.grad., FGG, Lj.
izvajalec geotehničnih del:
Geoinvest d.o.o. Lj.
leto izvedbe: 2006-2008

1 – 2 projektna dokumentacija
3 – 8 nadzor izgradnje

Za naročilo ali povpraševanje nam pišite na info@sterkgg.si.
Lahko nas tudi pokličite na 01 5408 330 oz. naročilo pošljete na naš faks 01 546 12 73.

Prestavitev komunalnega kolektorja na Bavarskem dvoru v Ljubljani

naročnik: S1 investicijsko podjetje

leto izvedbe: 2007-2008

Preberi več

Plaz Markelj v Kisovcu pri Zagorju bo Savi

naročnik: Občina Zagorje pri Savi

leto izvedbe: 2006-2007

Preberi več

BBI Center v Sarajevu, BIH

naročnik: Geoinvest d.o.o., Lj.

leto izvedbe: 2007-2008

Preberi več