Oblikovanje identitete: oblikovanje znakov in logotipov, načrtovanje celostnih grafičnih podob ter osnovnih setov tiskovin;

Oblikovanje publikacij: oblikovanje publikacij in tiskovin (katalogi, brošure, revije, zgibanke, letna poročila, knjige in knjižne zbirke…), oblikovanje plakatov, letakov in tiskanih oglasov;

Oblikovanje embalaže: oblikovanje embalaže izdelkov, oblikovanje manjših priložnostnih in promocijskih daril, CD in DVD ovitkov, koledarjev, darilnih in promocijskih vrečk;

Oblikovanje drobnega gradiva: poročna vabila in vabila za ostale priložnosti čestitke, zloženke;

Ilustracije: knjižne, komercialne in poljudnoznanstvene ilustracije, oblikovanje karakterjev;

Oblikovanje prostora: oblikovanje stenskih dekoracij, oblikovanje kuhinjskih stekl, oblikovanje javnih, sejemskih in razstavnih prostorov;

Interaktivno oblikovanje: oblikovanje spletnih strani, izdelava kratkih animacij in uvodnih špic;